GIẢM GIÁ DỆT NHÃN MÁC QUẦN ÁO HCM, MÁC DỆT MÁC IN SATIN RUBAN CAO CẤP